Publicat per

Les mirades del cavall

Nom de l’autora: Isabel Costa Ferrando
Títol: Cavall en fulla
Tècnica i suport: Tallar i enganxar. Fulla
Dimensions: 10.5x12x1cm
Any: 2022

____________________________________________________________________________________________

Nom de l’autora: Isabel Costa Ferrando
Títol: Cavall en feltre
Tècnica i suport: Costura. Feltre
Dimensions: 14x12x1cm
Any: 2022
____________________________________________________________________________________________

Nom de l’autora: Isabel Costa Ferrando
Títol: Cavall en paper
Tècnica i suport: Taller i enganxar. Paper
Dimensions: 11×10.5×0.2cm
Any: 2022
____________________________________________________________________________________________

Nom de l’autora: Isabel Costa Ferrando
Títol: Cavall en cartró
Tècnica i suport: Tallar i enganxar. Cartró
Dimensions: 12x10x0.5cm
Any: 2022
____________________________________________________________________________________________

Nom de l’autora: Isabel Costa Ferrando
Títol: Cavall en plàstic
Tècnica i suport: Tallar i enganxar. Plàstic
Dimensions: 12x10x0.5cm
Any: 2022
____________________________________________________________________________________________

Nom de l’autora: Isabel Costa Ferrando
Títol: Cavall en fusta
Tècnica i suport: Carpinteria. Fusta
Dimensions: 11×10.5×2.5cm
Any: 2022
____________________________________________________________________________________________

Nom de l’autora: Isabel Costa Ferrando
Títol: Cavall en alumini
Tècnica i suport: Fresar. Alumini
Dimensions: 11×10.5x3cm
Any: 2022
____________________________________________________________________________________________

 

EXPOSICIÓ

Realitzaria l’exposició a qualsevol sala que pugui complir uns requisits i característiques concretes. La localització ha de ser una sala molt espaiosa on si pogués accedir des de diferents punts. Un lloc molt ben il·luminat i amb les parets i terra blancs o de colors clars. On no trobéssim objectes o d’altres elements que ens podrien distreure.

La zona en què estaran els cavalls serà una sala on es podrà accedir des de quatre punts diferents. L’espectador podrà sortir i entrar de la sala per llocs diferents que li conferiran punts de vista cada cop diferents.

Cada cavall estarà dins d’unes vitrines individuals. És important que l’espectador pugui observar cada figura en els 360 graus. La col·locació dels cavalls a les vitrines serà aleatòria, no hi haurà un ordre preestablert. Les vitrines estaran separades en distàncies simètriques.

Quan els assistents hagin finalitzat el seu recorregut, els demanarem que escriguin com els ordenarien i quin valor han agafat de referència. Per exemple, de l’u al set he ordenat els cavalls en funció del que significa fortalesa per a mi.

Primer començaria amb una exposició de presentació que duraria dos mesos. Però després, m’agradaria que fos una exposició itinerant. Sempre tenint en compte que les sales o locals compleixin els requisits.

És una exposició amb un públic objectiu ampli. Des d’adults, joves i infants. Des de cada franja d’edat es poden extreure conclusions diferents. L’única diferenciació que faria entre franges d’edat, seria que a partir dels setze anys els facilitaria valors de referència.

A tall d’exemple, en un grup d’infants de vuit anys els diria que poden ordenar els cavalls de més a menys valuós, de més a menys fort, de més a menys bonic, etc. A partir d’aquestes respostes s’extrauran conclusions i es podrà generar un debat.

Debat0el Les mirades del cavall

Deixa un comentari